06 55 12 45 76

info@rboekhoorn.nl

Aannemersbedrijf R. Boekhoorn BV

Sinds 1984 werkzaam in verbouw, restauratie, renovatie, nieuwbouw,
utiliteitsbouw en dierenverblijven.

Aannemersbedrijf R. Boekhoorn BV

Factorijweg 4C, 6541 DN Nijmegen

T 024 355 00 69

M 06 55 12 45 76

 

info@rboekhoorn.nl

www.rboekhoorn.nl